KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ TRƯỚC TÌNH HÌNH DIẾN BIẾN PHỨC TẠP CỦA DỊCH COVID-19

Lượt xem:

Đọc bài viết

        Căn cứ công văn số 268/HD-SGDĐT ngày 21/02/2022 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về hướng dẫn quản lý hoạt động chuyên môn, thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong ngành Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn số 33/GDĐT-VP  ngày 23 tháng 2 năm 2022 của UBND huyện Đại Lộc – Phòng GDĐT; Về việc triển khai thực hiện theo hướng dẫn 68/HD-SGDĐT ngày 21 tháng 2 năm 2022 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ phương án số 168/PGDĐT-MN về việc phương án tổ chức thực hiện Chương trình GDMN năm học 2021-2022 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19;

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid 19 tại địa phương, để đảm bảo an toàn cho trẻ và hoàn thành việc thực hiện Chương trình Giáo dục Mầm non theo đúng kế hoạch đề ra. Trường  Mẫu Giáo Đại Lãnh xây dựng kế hoạch chăm sóc giáo dục đối với trẻ tham gia học trực tiếp tại trường và tuyên truyền hướng dẫn cha mẹ trẻ cách chăm sóc nuôi dưỡng trẻ tại nhà trong thời gian các cháu chưa đến trường vì thực hiện cách li đối với trẻ F1, F0 theo quy định.

I. Đặc điểm tình hình:

– Nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai đến giáo viên các lớp, trên cơ sở một số nội dung đã xây dựng trong kế hoạch, giáo viên các khối lớp xây dựng kế hoạch phù hợp lớp mình phụ trách. Thực hiện chăm sóc đối với các lớp học trực tiếp tại trường và duy trì kết nối phụ huynh thông qua các hoạt động tuyên truyền hướng dẫn Cha mẹ đối với những lớp thực hiện cách li tại nhà về một số kỹ năng phù hợp với lứa tuổi qua zalo của lớp.

II. Mục đích:

– Đối với các lớp đang học trực tiếp tại trường giáo viên tổ chức các hoạt động giáo dục, hoạt động vui chơi trong ngày diễn ra bình thường theo kế hoạch, nhưng thực hiện đảm bảo thông điệp 5k theo quy định.

– Giáo dục, tuyên truyền, hướng dẫn trẻ những kỹ năng sống, những kiến thức cơ bản cho trẻ. Giúp trẻ có thói quen và kỹ năng phòng, chống dịch và kỹ năng tự phục vụ phù hợp độ tuổi.

– Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kết nối giữa nhà trường và gia đình trong công tác chăm sóc trẻ tại nhà trong thời gian trẻ chưa đến trường, vì trường có vài trường hợp giáo viên và trẻ bị covid-19, riêng F1, F0 cho cách li tại nhà theo quy định.

 – Nâng cao khả năng thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin của đội ngũ, giáo viên trong giai đoạn phòng chống dich covid-19 trên trang facebook và zalo nhóm, lớp giữa giáo viên và phụ huynh trong công tác chăm sóc trẻ tại nhà, nhằm rèn luyện cho trẻ có một số kỹ năng cần thiết trước khi trẻ đến lớp.

III. Thời gian, hình thức và nội dung thực hiện:

1. Thời gian:

– Từ ngày 24/02/2022 đến 01/03/2022 trong thời gian trẻ chưa thể đến trường vì dịch Covid-19 các giáo viên và trẻ của lớp Lớn 2, nhà trẻ. Các lớp thực hiện đảm bảo cho đến khi trẻ đến trường lại, giáo viên phối hợp phụ huynh giáo dục, tuyên truyền một số nội dung nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và những kỹ năng cần thiết cho trẻ.

2. Hình thức thực hiện:

– Đối với các lớp đi học trực tiếp, GVCN tổ chức các hoạt động tập thể trong ngày đảm bảo theo kế hoạch, thực hiện đảm bảo nghiêm túc thông điệp 5k theo quy định

          – Giáo viên thực hiện các bài dạy theo kế hoạch đã điều chỉnh và quay video, đăng tải lên Facebook.com; website của nhà trường, gmail, zalo nhóm lớp để phụ huynh và trẻ tiện theo dõi.

          – Phối hợp với phụ huynh trong việc tổ chức cho trẻ nắm các nội dung tuyên truyền qua hình ảnh, video hướng dẫn.

          Tổ chức tuyên truyền đến phụ huynh thông qua các bài viết, video…

          3. Nội dung thực hiện:

* Đối với trẻ học trực tiếp tại trường:

Chỉ đạo giáo viên chú trọng lồng ghép các nội dung tuyên truyền hướng dẫn trẻ và phụ huynh cách chăm sóc, bảo vệ, kỹ năng phòng chống dịch Covid-19 như cách đeo khẩu trang và rửa tay bằng nước sát khuẩn; bổ sung chất dinh dưỡng cho trẻ hằng ngày; cung cấp cho trẻ một số trò chơi vận động rèn luyện thể lực và một số kỹ năng cần thiết khác…

Chỉ đạo giáo viên thực hiện đảm bảo các hoạt động trong ngày, các hoạt động tập thể  vẫn diễn ra bình thường, nhưng thực hiện đảm bảo thông điệp 5k theo quy định.

* Đối với trẻ đang thực hiện cách li tại nhà:

Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp kết nối cùng cha mẹ trẻ qua mạng xã hội như zalo, messenger, gmail…để thực hiện công tác tuyên truyền chăm sóc giáo dục trẻ với các nội dung:

– Kế hoạch giáo dục Chủ đề đang thực hiện; Kế hoạch giáo dục trong ngày.

– Nội dung thực hiện hoạt động giáo dục trong ngày và hướng dẫn cha mẹ trẻ phương pháp chơi, dạy trẻ thực hiện các hoạt động giáo dục.

– Trao đổi thông tin về sức khỏe trẻ; về cân nặng và chiều cao của trẻ để cập nhật hồ sơ trẻ đúng thời điểm.

– Giải đáp những thắc mắc của cha mẹ trẻ về những nội dung liên quan đến công tác chăm sóc và giáo dục trẻ.

 ( Tùy theo từng độ tuổi giáo viên lựa chọn nội dung đưa vào kế hoạch của lớp để tuyên truyền tại lớp và  kết nối với phụ huynh rèn kỹ năng cho trẻ tại nhà nếu lớp đó thực hiện cách li tại nhà do bị F1, F0)

– Trong thời gian trẻ chưa đến trường giáo viên thường xuyên liên hệ, kết nối với phụ huynh qua Zalo cá nhân để hướng dẫn phụ huynh cách chăm sóc trẻ tại nhà với những kỹ năng phù hợp với độ tuổi trẻ, cung cấp cho trẻ một số trò chơi vận động rèn luyện thể lực và một số kỹ năng cần thiết khác; không ra ngoài khi không có việc cần thiết để bảo vệ trẻ an toàn nhất.

– Riêng đối với trẻ mẫu giáo 5 tuổi: Giáo viên lựa chọn những nội dung cốt lõi, cần thiết, ưu tiên tổ chức các hoạt động giáo dục giúp trẻ đạt những kiến thức, kỹ năng theo kế hoạch đề ra nhằm giúp trẻ hoàn thành Chương trình GDMN, chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ vào lớp 1.

– Căn cứ vào kế hoạch giáo dục tại lớp, giáo viên chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục các chủ đề phù hợp để đảm bảo nội dung hoàn thành Chương trình cho từng độ tuổi.

Lưu ý: Đây là những nội dung điều chỉnh và bổ sung thực hiện Chương trình GDMN trong thời gian nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh Covid 19 năm học 2021-2022. Kế hoạch này không thay thế cho kế hoạch giáo dục năm học được xây dựng đầu năm của mỗi lớp. Trong quá trình triển khai thực hiện tại lớp, giáo viên cần kết hợp cả 2 kế hoạch để thực hiện đảm bảo yêu cầu của Chương trình GDMN.

Trên đây là kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng trẻ trong tình hình dịch covid-19 diễn biến phức tạp, đề nghị Tổ CM và giáo viên căn cứ vào chương trình của từng độ tuổi xây dựng hoạch chăm sóc giáo dục trẻ tại lớp và tuyên truyền, kết nối với cha mẹ trẻ để chăm sóc trẻ tại nhà đạt hiệu quả. Thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình sức khỏe của trẻ qua trang thông tin điện tử (tin nhắn MSS, FB của trường, gmail, trang website, Zalo của nhóm lớp).

Nơi nhận:                                                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                             

– Hiệu trưởng (duyệt

– TTCM, GV (theo dõi và thực hiện);

– Lưu HS chuyên môn.                                                                        

                                                                       Phạm Thị Thanh Thủy