SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Lượt xem:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi: Hội đồng sáng kiến kinh nghiệm huyện Đại lộc Tôi kính đề nghị Quý cơ quan/đơn vị xem xét, công nhận sáng kiến như sau: 1. Họ và tên tác giả: Ngô Thị Hà Giang 2. Đơn vị công tác: Trường Mẫu giáo Đại [...]
TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP HUYỆN VỚI CHUYÊN ĐỀ “GIÁO DỤC CẢM XÚC TÍCH CỰC CHO TRẺ MẪU GIÁO THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH, TRẢI NGHIỆM TRONG LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ VÀ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC”

TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP HUYỆN VỚI CHUYÊN ĐỀ “GIÁO DỤC CẢM XÚC TÍCH CỰC CHO TRẺ MẪU GIÁO THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH, TRẢI NGHIỆM TRONG LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ VÀ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC”

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 101/PGDĐT-MN ngày 27/3/2023 của Phòng GDĐT huyện Đại Lộc về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp học mầm non; Được sự thống nhất và chỉ đạo của lãnh đạo Phòng GDĐT Đại Lộc về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp huyện, sáng ngày 4/4/2023 trường Mẫu giáo Đại Lãnh tổ chức thành công Chuyên đề “Giáo dục cảm xúc tích [...]
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Lượt xem:

Mẫu 3                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi: – Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Lộc                 – Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở Tôi ghi tên dưới đây: TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Nơi công tác (hoặc nơi thường trú) Chức danh [...]
GIÁO ÁN CĐ HTTN (4-5 TUỔI)

GIÁO ÁN CĐ HTTN (4-5 TUỔI)

Lượt xem:

CHỦ ĐỀ : NƯỚC VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN HOẠT ĐỘNG : PTNN MÔN: LQVH ĐỀ TÀI : Chuyện “ GIỌT NƯỚC TÍ XÍU ” ĐỘ TUỔI : 4-5 TUỔI GVTH : Ngô Thị Hà Giang           1.Mục đích, yêu cầu: * Kiến thức: – Trẻ nhớ tên chuyện là “ Giọt nước tí xíu ” và một số nhân vật trong chuyện: Giọt nước Tí Xíu và [...]
GIÁO ÁN

GIÁO ÁN

Lượt xem:

Chủ đề: Thế giới Động vật Hoạt động: Phát triển thể chất ( TDGH ) Đề tài: BÒ CHUI QUA CỔNG Lứa tuổi: 3-4 Tuổi  Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Thiên Thư             I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU           1. Kiến thức – Trẻ biết bò tiên về phía biết phối hợp tay chân chui qua cổng – Biết thực hiện động tác đúng kỹ thuật. [...]
GIÁO ÁN

GIÁO ÁN

Lượt xem:

GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO VIÊN GIỎI HUYỆN LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC CHỦ ĐỀ : ĐỘNG VẬT  HOẠT ĐỘNG: KHÁM PHÁ KHOA HỌC  ĐỀ TÀI : KHÁM PHÁ “CHÚ VOI DỄ THƯƠNG” Giáo viên: Trương Thị Ti Na Độ tuổi : 5-6 tuồi Ngày dạy:  16 /1/2019 1.Mục đích – yêu cầu: a. Kiến thức: – Trẻ biết tên và một số đặc điểm nổi bật của [...]
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 2021-2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 2021-2022

Lượt xem:

     PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐẠI LÃNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 Số:      /BC-MGĐL Đại Lãnh, ngày      tháng 5 năm 2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2021-2022 Căn cứ vào Kế hoạch số 77/KH – MGĐL ngày 02 tháng 10 năm 2021 Kế [...]
KẾ HOẠCH  CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ  TRƯỚC TÌNH HÌNH DIẾN BIẾN PHỨC TẠP CỦA DỊCH COVID-19

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ TRƯỚC TÌNH HÌNH DIẾN BIẾN PHỨC TẠP CỦA DỊCH COVID-19

Lượt xem:

        Căn cứ công văn số 268/HD-SGDĐT ngày 21/02/2022 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về hướng dẫn quản lý hoạt động chuyên môn, thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong ngành Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ công văn số 33/GDĐT-VP  ngày 23 tháng 2 năm 2022 của UBND huyện Đại Lộc – Phòng GDĐT; Về việc triển khai thực hiện [...]
BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO TRẺ TẠI NHÀ TRONG THỜI GIAN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO TRẺ TẠI NHÀ TRONG THỜI GIAN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Lượt xem:

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 gây ra trên toàn thế giới, cũng như trong nước. Hiện nay, toàn xã hội đang thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 nên các cháu không được đến trường. Việc chăm sóc các cháu ở nhà đúng cách là mối quan tâm của nhiều cha mẹ. Trẻ em có sức đề kháng yếu, rất dễ bị các [...]
CHUYÊN ĐỀ KHÁM PHÁ KHOA HỌC CÂP TRƯỜNG

CHUYÊN ĐỀ KHÁM PHÁ KHOA HỌC CÂP TRƯỜNG

Lượt xem:

Sáng ngày 05/11/2021 trường Mẫu Giáo Đại Lãnh tổ chức chuyên đề “Khám phá khoa học” nhằm giúp trẻ có được một môi trường hoạt động tốt nhất, tạo điều kiện cơ hội cho trẻ được trãi nghiệm.. Đặc biệt trẻ biết trình bày ý kiến, suy nghĩ, tự tin nêu lên ý tưởng bằng chính ngôn ngữ của mình. Qua hoạt động KPKH  kết quả ngoài sự mong [...]
CHUYÊN ĐỀ VỆ SINH CẤP TRƯỜNG

CHUYÊN ĐỀ VỆ SINH CẤP TRƯỜNG

Lượt xem:

Trong công tác chăm sóc giáo dục toàn diện cho trẻ mẫu giáo. Mục tiêu giữ gìn sức khoẻ và phát triển thể chất cho trẻ là một trong những mục tiêu vô cùng quan trọng. Trẻ muốn giữ gìn được sức khoẻ nhất thiết phải giữ cơ thể sạch sẽ. Công tác chăm sóc giáo dục vệ sinh cá nhân trẻ trong độ tuổi mầm non là việc [...]
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐẠI LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc.               Số:  69/KH-MGĐL Đại Lãnh, ngày 27 tháng 9 năm 2021 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 Căn cứ Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 06/8/2021về Khung thời gian năm học 2021-2022 của giáo dục mầm non, giáo dục [...]
Trang 1 / 212 »