THÔNG BÁO

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày mai (15/9/2021) theo QĐ của UBND huyện, Trường MG Đại Lãnh tiến hành tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ tại trường. Nhà trường thông báo đến quý phụ huynh có con em trong độ tuổi từ 2- 5 tuổi (2016, 2017, 2018, 2019) đến tại trường để tham gia nhập học. Khi đến trường phụ huynh nhớ thực hiện nghiêm qui định 5K để đảm bảo an toàn. Trân trọng thông báo!

Yêu thích